Rejestracja pojazdów


Nowy pojazd (podwozie + zabudowa)


Należy posiadać niżej wymienione dokumenty:

 • Świadectwo zgodności WE etapu I (COC bazowe)
 • Świadectwo zgodności WE etapu II (COC otrzymane od producenta pojazdu skompletowanego)
 • Oświadczenie o danych do rejestracji pojazdu otrzymane od producenta pojazdu skompletowanego
 • Karta pojazdu
 • Faktura zakupu lub umowa kupna/sprzedaży

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji i uiścić opłatę w wysokości 180,50 zł oraz wypisać wniosek o rejestrację pojazdu.

Pojazd używany pochodzący z zagranicy (np. z Niemiec)


Należy posiadać niżej wymienione dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane jeśli w punkcie 22 nie ma żadnego opisu)
 • Karta pojazdu (tłumaczenie jw.)
 • Aktualne badanie techniczne (dopuszczalne jest niemieckie, wtedy wystarczy wykonać tzw. ustalenie danych na dowolnej Stacji Kontroli Pojazdów)
 • Aktualne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku
 • Jeśli pojazd jest samochodem osobowym należy przedstawić potwierdzenie opłacenia akcyzy, ewentualnie oświadczenie, w którym zobowiązujemy się
  do jej opłacenia

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji i uiścić opłatę w wysokości 256 zł oraz wypisać wniosek o rejestrację pojazdu.

Fabrycznie nowa przyczepa zakupiona bezpośrednio u producenta


Należy posiadać niżej wymienione dokumenty:

 • Świadectwo zgodności WE pojazdu skompletowanego (COC producenta)
 • Oświadczenie o danych do rejestracji pojazdu otrzymane od producenta pojazdu
 • Faktura zakupu

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji i uiścić opłatę w wysokości 65,75 zł (rejestracja czasowa) lub 121,50 zł (rejestracja stała) oraz wypisać wniosek o rejestrację pojazdu.

Usługa rejestracji pojazdu dla klienta


Wymagamy poniższych dokumentów:

 • Faktura zakupu lub umowa kupna/sprzedaży podpisana
  przez kupującego/kupujących (jeśli jest współwłaściciel pojazdu)
 • Upoważnienie do rejestracji pojazdu (jeden druk to koszt 17zł). W przypadku współwłaściciela i drugiego upoważnienia należy zapłacić kolejne 17zł. Możliwe jest wpisanie dwóch upoważnień na jednym druku.
 • Dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (tłumaczenie nie jest wymagane jeśli w punkcie 22 nie ma żadnego opisu)
 • Karta pojazdu (tłumaczenie jw.)
 • Aktualne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku
 • Jeśli pojazd jest samochodem osobowym należy przedstawić potwierdzenie opłacenia akcyzy, ewentualnie oświadczenie, w którym zobowiązujemy się
  do jej opłacenia

Po każdej rejestracji OBOWIĄZKOWE jest ubezpieczenie pojazdu tego samego dnia.

Podsumowanie w pliku PDF